Polasaithe Gaeilge - CLG Nás na Ríogh

Úsáidfidh gach coiste suaitheantas Naas GAA le banner na hÉireann CLG Nás na Ríogh.

Every committee will use the Naas GAA crest with the Irish banner CLG Nás na Rí­ogh.

Go bhfuil ceannteidil miontuairiscí na gcruinnithe i nGaeilge agus i mBéarla le téacs na Gaeilge ar dtús.

That the headings of the minutes of the meetings be in Irish and English with the Irish text first.

Go mbeidh an Ghaeilge le feiceáil ar fud CLG.

That Irish will be visible around the GAA.

facebook twitter youtube