Cláraigh Linn

Faoi láthair tá an club ag spreagadh spéise sa Ghaeilge ar fud a bhaill. Táimid ag tógáil líonra sóisialta ar fud an chlub. Má tá suim agat a bheith mar chuid de seo, is féidir leat fónamh nó ríomhphost a chur chugainn. (085 1273620 / GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com).

The club is currently encouraging interest in Irish throughout its members. We are building a social network around the club. If you have an interest in being part of this, you can telephone or email us. (085 1273620 / GaeilgeCLGNasnaRiogh@gmail.com).

Go raibh maith agat siúd a bhfuil tú ag cleachtadh do Ghaeilge sa chlub. Nuair a chloiseann daoine Gaeilge sa chlub, is minic a thagann siad níos gaire dá cúpla focal a úsáid. Tá sé iontach an éifeacht a bhaint amach.

Thank you to those of you who have being practicing your Irish within the club. When people hear Irish in the club, they generally come closer to use their few words. It's wonderful to see the knock-on effect.

Níl cuma ar do leibhéal Gaeilge, is fearr gaeilge briste ná Béarla cliste!

Your level of Irish doesn't matter, Broken Irish is better than clever English!

Táimid ag eagrú grúpa Gaeilge comhrá a bhfuil sé mar aidhm aige foghlaimeoirí a dhéanamh níos mó muiníne dá gcuid Gaeilge taobh amuigh den seomra ranga.

We are organising a conversational Irish group whose aim is to make learners more confident of their Irish outside the classroom.

Chomh maith leis sin, eagróimid tráth na gceist le linn 'Seachtain na Gaeilge' agus le deontais ó Fhoras na Gaeilge sa todhchaí, déanfaimid turas a eagrú.

Also, we organise an Irish quiz during 'Seachtain na Gaeilge' and in the future with grants from Foras na Gaeilge, we will also organise trips.

Níl sé ach ceart go ndéanfaimid ár dteanga dhúchais féin a thriail. Tá cúpla focal ag beagnach gach duine. Smaoinigh ar 'Fáilte / Dia duit / Slán / dea-dhéanamh' nó 'An féidir liom dul chuig an leithreas'.

It is only right that we try out our own native language. Almost everyone has a cúpla focal. Think 'Welcome/Hello/Goodbye/well done' or 'Can I go to the toilet'.

facebook twitter youtube