League Table Rebel Og Feile Peile Group 8 BMidleton2200248164
Killeagh/Itas2101232212
Mitchelstown2002825-170
Killeagh/Itas 2-12-9Midleton Killeagh14/03/201511:00
Midleton 1-60-1Mitchelstown Killeagh14/03/201512:00
Mitchelstown 1-43-7Killeagh/Itas Killeagh14/03/201513:00
-- 01:00
Back to top